दुर्घटना भयो ?
यहाँहरुलाई हामी सहयोग गर्छो

मेलीक & मेलीक बारेमा

मेलीक एड मेलीकले १९७२ देखि धाइतेहरू र परिवारहरुलाई सुरक्षा गर्दे आई रहेको छ। मेलीक एड मेलीकले ओहायोका अप्रवासीहरुलाई धरै चासोका साथ सहयोग गर्न इछा राखेको छ किन कि उहाँहरु अमेरिकाको धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ। काममा असल आचरण, इमानदारी र परिवार प्रति समर्पण। उहाँहरु धेरै असरक्षित हुनुहुन्छ। यदि तपाई कर दुर्घटामा वा काममा चोटपटमा पर्नुभएमा हामीलाई तुरन्त फोन वा इमेल सम्पक गर्नुहोला। हामीले हाजारो धाईतेलाई सहयोग गरेका छौ र हजुरहरुलाई पनि सहयोग गर्न चाहुन्छौ। सल्ला र सुजावको लगि पैसा लाग्दैन।

ठाउँको अभ्यस गर्नु

यहाँहरुलाई हामी सहयोग गर्छो स्थायी पूर्ण आपन्गता, स्थायी आंशिक आपन्गता, अस्थायी पूर्ण आपन्गता, कामबाट हटिनु, नोक्सानहुनु, छतिपुर्ती ।

 

वाकिल

 

फोन: 614-444-7440
इमेल:jim@maleklawfirm.com
फोन: 614-444-7440
इमेल:ed@maleklawfirm.com
फोन: 614-444-7440
इमेल:doug@maleklawfirm.com
फोन: 614-444-7440
इमेल: bchurchill@maleklawfirm.com
फोन: 614-444-7440
इमेल: kip@maleklawfirm.com

 

काममा चोटपटक

 

ओहायो स्टेटमा कामगर्दागर्दे चोटपटकलेमा यहाँले छतिपुर्ती पहुनुहुनेछ, ओहायो विउरो अफ वार्कर कम्पेनसेसन मार्फत (The Ohio Bureau of Workers’ Compensation) कामगर्दागर्दे भएको दुर्घटनाको छतिपुर्ती र मेडिकलको संस्थाले बिर्योनि छ ।

 

Benefits Injured Worker

यदी काम दुर्घटनामा हुनुहुन्छ भने कानुनी अभ्यस उत्तम हुनेछ:

आफ्नो हाकीमलाई दुर्घटनाका तुरुन्त जाकारी गराउनु ।

दुर्घटनाभए पछि तुरुन्त इमरजेंसी, अरजेन्त क्यर, वा आफ्नो डाक्टरकोमा गएर घटना सम्बन्धी जानकारी गराई उपचार लनुकासाथै दुर्घटनाको डाक्टर प्रमाण पत्रलिनुहोला ।

डाक्टरले (FROI-1) यो फारम भरपाछी तपाईको दुर्घटनाको जाकारी BWC लाई हन्छ ।

यदी काममा जानसक्नु भएन भने डाक्टरकोबटा चिठी लानुहोल र दिनदिनै कल गरेर काममा आउन नसक्ने भनि कारण सहित जानकारी गराउनुहालो अन्यथा नो कल नो सो भनेर कामबाट बर्खात्त गर्न सक्छ । दुर्घटनाभए पछि तुरुन्त इमरजेंसी, अरजेन्त क्यर, वा आफ्नो दोचतोर कोमा गएर घटना उर्गान्त ।

मेलीक एड मेलीकमा सपर्क गरि अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने ।

तपाई संग केहि जिज्ञासा वा प्रश्नहरु छन्

 

यदि तपाई कर दुर्घटामा वा काममा चोटपटमा पर्नुभएमा हामीलाई तुरन्त फोन वा इमेल सम्पक गर्नुहोला । हामीले हाजारो धाईतेलाई सहयोग गरेका छौ र हजुरहरुलाई पनि सहयोग गर्न चाहुन्छौ । सल्ला र सुजावको लगि पैसा लाग्दैन ।

    ADDRESS
    VIEW MAP
    CONTACT
    EMAIL US